پوتین: تهدید جواب نمی دهد

پوتین: تهدید جواب نمی دهد
روسیه تاکید کرد بحران شبه جزیره کره فقط از راه گفتگو قابل حل است.

پوتین: تهدید جواب نمی دهد