پهپاد ها چالش جدید اروپا

پهپاد ها چالش جدید اروپا
پرواز پهبادها در اروپا، امنیت این قاره را به چالش کشیده است . مقامات اروپایی نگران استفاده تروریستها از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به شهروندان هستند.

پهپاد ها چالش جدید اروپا