پهپادی که مثل پرندگان فرود می‌آید

پهپادی که مثل پرندگان فرود می‌آید
محققان در مرکز طراحی و مهندسی دریایی اروپا (BMT) و دانشگاه بریستول در بریتانیا یک پهپاد بال ثابت را توسعه دادند که می‌تواند مانند پرندگان به زمین فرود آید.

پهپادی که مثل پرندگان فرود می‌آید