پلیس راهنمایی و رانندگی در آماده باش 100 درصدی

پلیس راهنمایی و رانندگی در آماده باش 100 درصدی
جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: نیروهای پلیس راهور در تهران در آماده باش 100 درصدی هستند.

پلیس راهنمایی و رانندگی در آماده باش 100 درصدی