پشت پرده اخراج رحمتی و جباری از استقلال/ اولتیماتوم جدید به منصوریان

پشت پرده اخراج رحمتی و جباری از استقلال/ اولتیماتوم جدید به منصوریان
سرمربی استقلال تا دربی ۸۵ برای حضور در این تیم وقت خواسته است.

پشت پرده اخراج رحمتی و جباری از استقلال/ اولتیماتوم جدید به منصوریان