پس از اظهارات ترامپ موضع‌گیری می کنیم

پس از اظهارات ترامپ موضع‌گیری می کنیم
وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از اظهارات آقای ترامپ، موضع خود را اعلام خواهد کرد.

پس از اظهارات ترامپ موضع‌گیری می کنیم