پست مشکوک ستاره محبوب پرسپولیس/ سروش رفیعی رفتنی است؟

پست مشکوک ستاره محبوب پرسپولیس/ سروش رفیعی رفتنی است؟
به نظر می‌رسد احتمال جدایی رفیعی از پرسپولیس و رفتن او به قطر بیشتر از قبل شده است.

پست مشکوک ستاره محبوب پرسپولیس/ سروش رفیعی رفتنی است؟