پست مجتبی جباری برای بازیکن مصدوم استقلال + عکس

پست مجتبی جباری برای بازیکن مصدوم استقلال + عکس
مجتبی جباری پست جدیدی را در صفحه شخصی خودش به نمایش گذاشت.

پست مجتبی جباری برای بازیکن مصدوم استقلال + عکس