پزشکیان: ما عدالت را گم کرده ایم

پزشکیان: ما عدالت را گم کرده ایم
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ریشه همه مشکلات و شکاف طبقاتی حال حاضر کشور را در گم کردن ریل عدالت در کشور دانست.

پزشکیان: ما عدالت را گم کرده ایم