پرونده حج امسال بسته شد

پرونده حج امسال بسته شد
سرپرست زائران ایرانی خانه خدا گفت: آخرین گروه از حجاج ایرانی، عوامل اجرایی و خدمتگزاران زائران حج ۹۶ بامداد سه شنبه وارد میهن اسلامی شدند.

پرونده حج امسال بسته شد