پرسپولیس می‌تواند سال 96 را با قهرمانی به پایان ببرد

پرسپولیس می‌تواند سال 96 را با قهرمانی به پایان ببرد
پرسپولیس در بدترین حالت نهم فروردین ماه سال 1397 قهرمان لیگ برتر می شود،

پرسپولیس می‌تواند سال 96 را با قهرمانی به پایان ببرد