پرسپولیس در چه پست‌هایی بازیکن می‌خواهد؟/ گزینه ها را بشناسید

پرسپولیس در چه پست‌هایی بازیکن می‌خواهد؟/ گزینه ها را بشناسید
اگر فعلا با قانون ممنوعیت جذب بازیکن خارجی کاری نداشته باشیم باید ببینیم پرسپولیس در چه پست‌هایی نیاز به جذب بازیکن دیگر دارد.

پرسپولیس در چه پست‌هایی بازیکن می‌خواهد؟/ گزینه ها را بشناسید