پرسپولیس در انتظار لطف 150 هزار دلاری AFC

پرسپولیس در انتظار لطف 150 هزار دلاری AFC
باشگاه پرسپولیس برای حل مشکلات مالی خود، در انتظار تسویه حساب فوری با AFC است.

پرسپولیس در انتظار لطف 150 هزار دلاری AFC