پرسپولیسی‌ها به دبی رسیدند/ به یک بازیکن اجازه ورود داده نشده است

پرسپولیسی‌ها به دبی رسیدند/ به یک بازیکن اجازه ورود داده نشده است
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در فرودگاه دبی با مشکلی مواجه شده که تا حل آن باید در آنجا بماند.

پرسپولیسی‌ها به دبی رسیدند/ به یک بازیکن اجازه ورود داده نشده است