پرسپولیس، شروع طوفانی و پایان شیرین

پرسپولیس، شروع طوفانی و پایان شیرین
پرسپولیس تیم برتر دقایق ابتدایی و انتهایی بازی‌های لیگ برتر است.

پرسپولیس، شروع طوفانی و پایان شیرین