پرسپوليس آنقدر قوی است که دوم شدن برای بقيه تيم‌ها مهم است/ اقتدار ما ادامه دارد

پرسپوليس آنقدر قوی است که دوم شدن برای بقيه تيم‌ها مهم است/ اقتدار ما ادامه دارد
بازيگر توانمند سينما و تلويزيون دوست دارد هميشه رقباي پرسپوليس قوي و قدرتمند باشند تا اين تيم بتواند با اقتدار قهرمان شود.

پرسپوليس آنقدر قوی است که دوم شدن برای بقيه تيم‌ها مهم است/ اقتدار ما ادامه دارد