پرداخت تسهیلات بلاعوض به سیل زدگان

پرداخت تسهیلات بلاعوض به سیل زدگان
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: برای بازسازی خانه های سیل زده در روستا 5 و در شهرها 6 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می شود.

پرداخت تسهیلات بلاعوض به سیل زدگان