پایان سفر دوره ای ظریف به آفریقا

پایان سفر دوره ای ظریف به آفریقا
وزیر خارجه و هیئت سیاسی ـ اقتصادی همراه پس از دیدار و گفتگو با مقامات سه کشور آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر پیش از ظهر امروز ، نیامی پایتخت نیجر را به مقصد تهران ترک کرد.

پایان سفر دوره ای ظریف به آفریقا