پایان درگیری در حرم امام(ره)؛ بازگشت آرامش

پایان درگیری در حرم امام(ره)؛ بازگشت آرامش
درگیری در حرم مطهر امام (ره) پایان یافت و هم اکنون آرامش و امنیت کامل در محل برقرار است.

پایان درگیری در حرم امام(ره)؛ بازگشت آرامش