پاسخ وزیر کشور به سهامداران پدیده شاندیز در مجلس / آنچه امروز در مجلس گذشت

پاسخ وزیر کشور به سهامداران پدیده شاندیز در مجلس / آنچه امروز در مجلس گذشت
وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، شرکت پدیده شاندیز از سال 88 آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه های اجرایی بارها شکایاتی را از فعالیت این شرکت داشتند و در نهایت دستور توقیف آن صادر شد.

پاسخ وزیر کشور به سهامداران پدیده شاندیز در مجلس / آنچه امروز در مجلس گذشت