پاسخ منفی قلعه‌نویی به بازیکن استقلال

پاسخ منفی قلعه‌نویی به بازیکن استقلال
سرمربی ذوب‌آهن بازیکن پیشین استقلال را نخواست.

پاسخ منفی قلعه‌نویی به بازیکن استقلال