پاتک منصوریان به برانکو/ 2 بمب بزرگ پرسپولیس برای استقلال می‌ترکد

پاتک منصوریان به برانکو/ 2 بمب بزرگ پرسپولیس برای استقلال می‌ترکد
بازیکنی که مدت هاست پرسپولیسی ها در پی عقد قرارداد با او هستند در صدر فهرست بازیکنان مد نظر استقلال قرار گرفته است.

پاتک منصوریان به برانکو/ 2 بمب بزرگ پرسپولیس برای استقلال می‌ترکد