پاتک بارسلونا به سبد خرید قرمزها/ شکار جدید کاتالان ها از آلمان می آید

پاتک بارسلونا به سبد خرید قرمزها/ شکار جدید کاتالان ها از آلمان می آید
باشگاه بارسلونا با آرسنال برای جذب هافبک آلمانی شالکه وارد رقابت شد.

پاتک بارسلونا به سبد خرید قرمزها/ شکار جدید کاتالان ها از آلمان می آید