ویژگی انعطاف پذیری مغز را می توان تا پایان عمر حفظ کرد

ویژگی انعطاف پذیری مغز را می توان تا پایان عمر حفظ کرد

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

دکترمحمد تقی جغتایی روز جمعه درگفت و گوبا خبرنگارعلمی ایرنا افزود: برخلاف تصورات عامه مردم که فکر می کنند رشد مغز مربوط به قبل از تولد است اینطور نیست.
وی توضیح داد:بخشی از رشد مغز، مربوط به قبل از تولد است که حدود 400گرم است و نسبت به وزن نوزاد خیلی زیاد است، مرحله بعدی که ظرفیت مغز شکل می گیرد مربوط به 3 سال اول زندگی است که مرحله حیاتی رشد مغز است و دراین مرحله رشد مغز زیاد می شود و تا 1100 گرم وزن آن افزایش می یابد.
جغتایی یادآورشد: هرکاری که باید انجام دهیم که کودکان ما مغزشان بزرگ شود مربوط به قبل از تولد و سالهای اول زندگی تا 3 سالگی است که از آن به عنوان مرحله حیاتی یاد می …

ویژگی انعطاف پذیری مغز را می توان تا پایان عمر حفظ کرد