ویژه 20/ واکنش به سخنان ترامپ و برجام هنوز هم تیتر یک بیشتر مطبوعات است

ویژه 20/ واکنش به سخنان ترامپ و برجام هنوز هم تیتر یک بیشتر مطبوعات است
2 روز از صحبتهای حاشیه ساز رئیس جمهور آمریکا درباره ایران و برجام می گذرد و هنوز هم افراد زیادی در داخل و خارج از کشور به این سخنان پاسخ می گویند و بیشتر روزنامه ها هم تیتر یک خود را به این واکنش ها اختصاص دادند

ویژه 20/ واکنش به سخنان ترامپ و برجام هنوز هم تیتر یک بیشتر مطبوعات است