ولایتی: ایران حامی یکپارچگی عراق است

ولایتی: ایران حامی یکپارچگی عراق است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر حمایت از یکپارچگی عراق گفت: ایران با هر نوع حرکتی اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه برای جدایی بخشی از عراق یا هر کشور دیگری در منطقه مخالف است.

ولایتی: ایران حامی یکپارچگی عراق است