وقتی ساشا ناگهان سر از استقلال درمی‌آورد!

وقتی ساشا ناگهان سر از استقلال درمی‌آورد!
سرمربی همیشه سرمربی است و خیلی وقت‌ها خصوصیات مشترک سرمربیان باعث می‌شود تا آنها را به صورت ایرانی و خارجی تفکیک نکنیم.

وقتی ساشا ناگهان سر از استقلال درمی‌آورد!