وعده آجورلو: قهرمانی تراکتور در لیگ و آسیا

وعده آجورلو: قهرمانی تراکتور در لیگ و آسیا
مدیرعامل تراکتورسازی به سرمربی جدید تیمش بسیار امیدوار است .

وعده آجورلو: قهرمانی تراکتور در لیگ و آسیا