وظایف شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر تعیین شد

وظایف شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر تعیین شد
رئیس سازمان سینمایی وظایف و ماموریت های شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر را تعیین و اعلام کرد.

وظایف شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر تعیین شد