وزیر کشور: همه مقدمات برای اعزام زائران اربعین فراهم است

وزیر کشور: همه مقدمات برای اعزام زائران اربعین فراهم است
وزیر کشور از آماده سازى مرز خسروى در کرمانشاه برای تردد زائران اربعین حسینی خبر داد.

وزیر کشور: همه مقدمات برای اعزام زائران اربعین فراهم است