وزیر کشور: اقتصاد مقاومتی، اولویت کاری دولت دوازدهم

وزیر کشور: اقتصاد مقاومتی، اولویت کاری دولت دوازدهم
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: اقتصاد مقاومتی همچنان در راس اولویت های دولت است و این ماموریت را باید با هر وسیله ای پیش ببریم.

وزیر کشور: اقتصاد مقاومتی، اولویت کاری دولت دوازدهم