وزیر اطلاعات: دشمن را همیشه زیر نظر داریم

وزیر اطلاعات: دشمن را همیشه زیر نظر داریم
حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: سربازان گمنام امام زمان دشمن را همیشه زیر نظر دارند و کوچکترین تحرکات دشمن را رصد می کنند.

وزیر اطلاعات: دشمن را همیشه زیر نظر داریم