ورزش به ریکاوری بعد از سکته کمک می کند

ورزش به ریکاوری بعد از سکته کمک می کند

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۰۵

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT ، ورزش کارایی مغز را افزایش می دهد و یک برنامه ورزشی 12 هفته ای می تواند کارایی شناختی را افزایش دهد.
سکته پنجمین دلیل مرگ در کشور آمریکا است. بررسی ها نشان داده است که 85 درصد از افرادی که دچار سکته می شوند مشکلات شناختی پیدا می کنند.
از آنجایی که دارویی برای افزایش کارایی شناختی وجود ندارد، می توان از فیزیوتراپی و ورزش های قدرتی و هوازی برای بهبود کارایی شناختی استفاده کرد.
مدیر این تحقیقات می گوید: فعالیت فیزیکی برای افرادی که در ریکاوری بعد از سکته به سر می برند بسیار مفید است …

ورزش به ریکاوری بعد از سکته کمک می کند