واکنش کنایه‌آمیز بازیکن سابق استقلال: اسپانیا و پرتغال را با اتوبوس می‌بریم، شاید هم با قطار!

واکنش کنایه‌آمیز بازیکن سابق استقلال: اسپانیا و پرتغال را با اتوبوس می‌بریم، شاید هم با قطار!
بازیکن سابق استقلال تهران راجع به قرعه تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه اظهارات خنده داری را مطرح کرد.

واکنش کنایه‌آمیز بازیکن سابق استقلال: اسپانیا و پرتغال را با اتوبوس می‌بریم، شاید هم با قطار!