واکنش ها به اظهارات آمریکا درباره خروج از برجام

واکنش ها به اظهارات آمریکا درباره خروج از برجام
کمیسیون اروپا اعلام کرد: برجام نتیجه بخش بوده و همه طرفها باید به تعهدات خود پایبند باشند.

واکنش ها به اظهارات آمریکا درباره خروج از برجام