واکنش ها به آزمایش موشکی کره شمالی

واکنش ها به آزمایش موشکی کره شمالی
آزمایش موشکی کره شمالی با واکنش تند همسایه جنوبی این کشور و ژاپن همراه شد، اما روسیه و چین حضور آمریکا در شبه جزیره کره را عامل بحران در این منطقه می دانند.

واکنش ها به آزمایش موشکی کره شمالی