واکنش علی کریمی به مذاکره مدیران نفت با درخشان

واکنش علی کریمی به مذاکره مدیران نفت با درخشان
علی کریمی، سرمربی فعلی نفت تهران نسبت به مذاکره باشگاهش با حمید درخشان واکنش نشان داد.

واکنش علی کریمی به مذاکره مدیران نفت با درخشان