واکنش سامان قدوس به اولین حضورش در ترکیب تیم ملی ایران

واکنش سامان قدوس به اولین حضورش در ترکیب تیم ملی ایران
سامان قدوس پس از نخستین حضورش در ترکیب تیم ملی، از حضور در جمع شاگردان کی‌روش ابراز خوشحالی کرد.

واکنش سامان قدوس به اولین حضورش در ترکیب تیم ملی ایران