واکنش سازمان نظام وظیفه به کسر خدمت عالیشاه و نوراللهی

واکنش سازمان نظام وظیفه به کسر خدمت عالیشاه و نوراللهی
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کسر خدمت دو بازیکن فوتبال با موافقت سپاه پاسداران بوده است.

واکنش سازمان نظام وظیفه به کسر خدمت عالیشاه و نوراللهی