واکنش رئیسی به تایید صحت انتخابات

واکنش رئیسی به تایید صحت انتخابات
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از تایید صحت انتخابات پیامی اینستاگرامی داد.

واکنش رئیسی به تایید صحت انتخابات