واکنش حمید درخشان به شکست مجدد مقابل پرسپولیس

واکنش حمید درخشان به شکست مجدد مقابل پرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران مدعی است تیمش مقابل پرسپولیس عملکرد نسبتاً خوبی داشته است.

واکنش حمید درخشان به شکست مجدد مقابل پرسپولیس