واکنش جالب سرپرست پرسپولیس به درخواست کی روش از تیم های لیگ برتری

واکنش جالب سرپرست پرسپولیس به درخواست کی روش از تیم های لیگ برتری
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس برای تیم ملی فوتبال آرزوی موفقیت کرد.

واکنش جالب سرپرست پرسپولیس به درخواست کی روش از تیم های لیگ برتری