واکنش جالب جباروف به دیدار حساس تیم ملی ازبکستان مقابل کره جنوبی

واکنش جالب جباروف به دیدار حساس تیم ملی ازبکستان مقابل کره جنوبی
بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان رویارویی با کره‌جنوبی را بازی مرگ و زندگی خواند.

واکنش جالب جباروف به دیدار حساس تیم ملی ازبکستان مقابل کره جنوبی