واکنش برانکو به کاهش تعداد ملی پوشان پرسپولیس!

واکنش برانکو به کاهش تعداد ملی پوشان پرسپولیس!
سرمربی پرسپولیس از خط خوردن ۳ بازیکن تیمش ناراضی نیست.

واکنش برانکو به کاهش تعداد ملی پوشان پرسپولیس!