واکنش ایران به دخالت امریکا در امور داخلی سوریه

واکنش ایران به دخالت امریکا در امور داخلی سوریه
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اعلام تشکیل نیروی مرزی جدید آمریکا در سوریه، مصداق عینی دخالت آشکار در امور داخلی این کشور و موجب تشدید بحران است.

واکنش ایران به دخالت امریکا در امور داخلی سوریه