واکنش اسپانیایی ها به حمله تروریستی پایتخت

واکنش اسپانیایی ها به حمله تروریستی پایتخت
تظاهرکنندگان اسپانیایی در شهر بارسلون، با سردادن شعار “من نترسیده ام” حمله تروریستی هفته گذشته به این شهر را محکوم کردند.

واکنش اسپانیایی ها به حمله تروریستی پایتخت