واکنش استقلالی‌ها به جذب رضاییان و انتقال باقری به پرسپولیس

واکنش استقلالی‌ها به جذب رضاییان و انتقال باقری به پرسپولیس
مدیرعامل استقلال معتقد است باشگاه می تواند رامین رضاییان در جذب کند.

واکنش استقلالی‌ها به جذب رضاییان و انتقال باقری به پرسپولیس