واکنش آزمون به انتقاد رسانه‌های روس

واکنش آزمون به انتقاد رسانه‌های روس
سردار آزمون در نشست خبری پیش از بازی با روسیه به انتقادهای خبرنگاران واکنش نشان داد.

واکنش آزمون به انتقاد رسانه‌های روس