واشنگتن پست: ترامپ همچنان فردی نادان است

واشنگتن پست: ترامپ همچنان فردی نادان است
روزنامه واشنگتن پست با مرور برخی اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را همچنان فردی نالایق و نادان خواند.

واشنگتن پست: ترامپ همچنان فردی نادان است