هیئت مدیره استقلال به دنبال برکناری منصوریان

هیئت مدیره استقلال به دنبال برکناری منصوریان
اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در نشست فردا بررسی مسائل مختلف را در دستور کار قرار می دهند.

هیئت مدیره استقلال به دنبال برکناری منصوریان